Intrepid

Anasayfa» Sistem» Yazılımlar» Intrepid
Intrepid,  jeofizik arazi çalışmalarınız için jeofiziksel veri işleme ve analiz yazılımıdır.

Intrepid Veri Sağlama (Acqusition) Aletleri

Veri Düzenleme: Veri düzenleme araçlarını tamamlaması açısından Intrepid alt kısım (subsection) ve ek (append) araçları yanında kopyalama, ilerletme ve silme fonksiyonları da bulunmaktadır.

Alt Kısım (Subsection): Bu araç, nokta, çizgi ve görüntü verilerinin poligon sınırlara, standart harita paftalarına ve centroid bazlı anomalilere göre kesmemize  (klipsleme) imkan sağlar.

Ayrıca bu araç şartlı olarak veriyi seçmek için kullanılabilir. Örneğin düğüm çizgileri veya tekrar uçuşlar (reflights) kesilebilir veya üstüste binen incelemeler (survey) ayrılabilirler. Ek (Append):  Bu araç, incelemeleri (survey) birleştirmeniz için kullanılabilir. Bu incelemelerin birbirleriyle aynı line levelling’de olmasına imkan sağlar.

Projeksiyon Dönüştürme:  Intrepid veritabanı, projeksiyon sistemleri ve datumlar için esnek ve kapsamlı bir destek sağlamaktadır. Yediyüzden fazla projeksiyon desteği yanında yeni projeksiyon ve datumlarda kolaylıkla eklenebilmektedir. Opsiyonel olarak false northing, easting ve ölçek faktörleri desteklenmektedir. Ayrıca grid rotasyonu da desteklenmektedir.

Line Levelling:   Intrepid veri işleme ayrıntılı bir çizgisel seviyelendirme modülü içermektedir. Modül, travers ve düğüm çizgileri arasındaki kesişim noktalarını hesaplayıp ayrıca yanlış kapanımı (misclosure) azaltmak için metodlar sağlamaktadır. Bu araç içinde IGRF ve AGRF düzeltmeleri uygulanabilir.

Heading: Uçuş yönüne bağlı olarak düzeltmeleri uygular.
Parallax: Uçak içinde GPS pozisyonu ve cihaz pozisyonu arasındaki geikme aralığını (lag) düzeltir.
Diurnal: Ana istasyon verisini kullanarak okuma yapan cihazın diurnal bileşenini düzeltir.
IGRF: Yerküre manyetik alanı için okumaları düzeltir.
Level X Y: Yanlış kapanımı sıfıra azaltmak için travers veya düğüm çizgilerini değiştirerek navigasyon okumalarındaki belirsizlikleri düzeltir.
Polynomial: Travers ve düğüm çizgilerine polinomal düzeltmeleri uygular.
Loop closure: ’’loop closure’’ metodunu kullanarak verisetlerini seviyelendirir.
Loop: İki düğüm ve iki travers çizgisinden oluşmaktadır.
• Bütün teknikler, geçit noktası setlerine tek tek veya kombinasyon içinde uygulanabilirler.
• İşlemler sırasında  durdurup başlatma (start-stop) desteklenmektedir.
• Geçit noktası setleri üzerine ileri uygulamaları, hesap çizelgesi editörü veya gridding aracı gibi diğer İntrepid modüllerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Micro-Levelling ve De-Corrugation:
Bu araçlar verilerin toparlanması veya konvensiyonel levelling tekniklerini kullanarak bir sonuca ulaşılamayan verinin işlenmesi için çok etkilidir.
.Decorrugation: Fuller konvulasyonu ve Naudy non-linear filtrelerini kullanarak, çizgiler interaktif biçimde görüntülerden kaldırılabilir.

• Micro-levelling: Yeterli miktarda grid düzeltimi ya da decorrugation uygulanarak tatmin edici bir görüntü oluşturulduğunda, düzeltilmiş veya mikrolevelled olarak lokasyon edilmiş gridlerden çizgi verisi yeniden modellendirilebilir.

Harita Düzenleme ve Hardcopy:
Intrepid, geniş kapsamlı hardcopy ve harita düzenleme özelliklerini kapsayan ayrıntılı bir aracı kapsamaktadır. Bu araç iki ana bileşene sahiptir:
• İnteraktif araç
• Eksiksiz üretilmiş kaliteli haritası çıktısı sağlayan hardcopy lisanı.

İnteraktif araç, hardcopy ve haritaların geliştirilip ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu araç otomatik olarak üzerinde düzenleme yapılabilen *.map dosyaları oluşturur.
Bu araç ayrıca ayrıntılı harita düzenleme objeleri yanında geniş kapsamlı harita objelerinin otomatik coğrafik konumlarını da desteklemektedir.

Esnek döşeme (tiling) özelliği, büyük haritaların parçalar halinde küçük formatlı yazıcılardan çıktı almasını sağlar. Intrepid, eksiksiz projeksiyon yönetimi ve ölçeklendirme sağlamaktadır.
Postscriptler ve HPGL2 dahil bütün standart yazıcılar desteklenmektedir.

Desteklenen Harita Objeleri:

  • Raster görüntüler
• Çizgi, nokta ve poligon
• Konturlar (renkli ve mono)
• Konturlar (renkli ve mono
• Sınırlar ve kenarlar
• Kuzey okları
• Başlık blokları
• Metin
• Tiff, m Station görüntüleri ve logoları
• Ölçek çubuğu ve lejandlar 


 OTOMATİK DERİNLİK TAHMİNİ (Naudy)

 Naudy (1971) ,set, kontakt ve ince plaka modelleri gibi standart basit jeometrik formlara ait manyetik anomalilerin simetrik bileşenlerle sonraki karşılaştırılması ve simetrik ve antisimetrik bileşenleri olarak anomalileri ayırma işlemine bağlı manyetik profil veriye yapılan uygulama için derinlik tayini rutini geliştirmiştir.

Manyetik alandaki yatay ve düşey bileşenleri kullanan Shi (1991-1994) tarafından metod üzerinde geliştirmeler yapılmış ve düşey gradient verisi için bir uzantı (ek) eklemiştir.

Intrepid bu metodu dahada geliştirerek uygulamalara yönelik kullanıma hazır hale getirmiştir.

 

Anomalilerin Atım Yönleri (strike) : Naudy modelindeki atım yönü ve lokal manyetik akım(trend)  yönünü önceden hesaplayabilen otomatik bir metod.

 

Naudy Hesaplamasının Optimizasyonu : Derin Naudy hesaplamaları için TMI profil verisinin alt örneklemesi ve kademeleri olarak büyüyen derinlik adımları.

 

Son İleri Modelleme ve Ters Döndürme ( Inversion):  Otomatik 2.5D modelleme.

Opsiyonel olarak ters döndürme işlemiyle çözümlerin daha fazla geliştirilmesi ve savunulması olanaksız çözümlerin rededilmesi için ilave kriterler.

Daha fazla bilgi için: http://www.intrepid-geophysics.com/ig/index.php