Sık Sorulan Sorular

Anasayfa» Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Uydu Fotoğraflarını nasıl temin edebilirim?
Soru2: En yüksek uydu görüntüsü detayı hakkında ne söylenebilir?
Soru3: En yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünden elde edilebilecek harita ölçeği kaç kabul edilmektedir?
Soru4: Uydu görüntülerinin ortorektifiye edilmesi ne anlama gelmektedir?
Soru5: Radar verileri ile optik veriler arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
Soru6: Uydu görüntülerini hangi ölçütlere göre sınıflandırabiliriz?
Soru7: Landsat SLC-Off modu ne anlama geliyor?
Soru8: SRTM verileri nedir?
Soru9: Gece çekimleri için ne tür uydular düşünebiliriz?


Soru 1: Uydu Fotoğraflarını nasıl temin edebilirim?

Cevap: Öncelikle fotoğraf yerine görüntü kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü uydu görüntüleri birçok banttan oluşan çoklu verilerdir. Bu görüntüleri elde etmek için öncelikle istediğiniz alana ait bilgileri (koordinat,isim vb.) bildirmeniz gereklidir. Koordinat bilgisi verirken hangi datum ve projeksiyona ait olduğunun belirtilmesi arama sonuçlarının daha sağlıklı ve hızlı olmasını sağlıyacaktır. Veri tabanlarından yapacağımız araştırma sonucunda size istenilen bölgeye ait hangi döneme ait görüntü olduğu ve görüntünün özellikleri ilgili ayrıntılı bilgi bu araşatırma sonucunda en kısa sürede size iletilecektir. O bölgeye ait arşiv görüntü yok ise ilgili uydunun yeni çekim programlanması için gerekli koşullar size ayrıca iletilecektir.

Soru2: En yüksek uydu görüntüsü detayı hakkında ne söylenebilir?

Cevap: Ticari olarak satılan en yüksek çözünürlüklü renkli uydu görüntüsü WorldView-3 uydusu olup pansharpened olarak 0.30cm çözünürlükle arabaları rahatlıkla görmenize imkân sağlamaktadır. 

Soru3: En yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünden elde edilebilecek harita ölçeği kaç kabul edilmektedir?

Cevap: Yüksek çözünürlüklü WorldView vb. uydu görüntülerinden elde edilebilecek en yüksek harita ölçeği 1:5000 olarak kabul edilmektedir.

Soru4: Uydu görüntülerinin ortorektifiye edilmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap: Uydu görüntülerinin hassas bir biçimde koordinatlandırlabilmesi için sadece X ve Y koordinatlarına göre değil topoğrafyaya (Z) göre de geometrik düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Bu işleme ortorektifikasyon denilmektedir. Bu işlem için görüntü üzerinden ölçülmüş yer kontrol noktaları ve ayrıca aynı alana ait sayısal yükseklik modeli kesinlikle gereklidir.

Soru5: Radar verileri ile optik veriler arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

Cevap: Radar verileri kendi sinyallerini kendileri gönderdikleri için hava koşullarından (yağmur,bulut vb.) etkilenmezler. Ayrıca gece gündüz ayırımı yapmaksızın çekim yapabilirler. Fakat optik uydular sadece gündüz ve iyi hava koşullarında düzgün çekim yapabilmektedirler. Fakat unutulmamalıdır ki radar verilerini işlenmesi ayrı bir teknik tecrübe gerektirmektedir. Genellikle bu tür verileri işleyen ayrı yazılımlar veya ayrı modüller gereklidir.

Soru6: Uydu görüntülerini hangi ölçütlere göre sınıflandırabiliriz?

Cevap: Uydu görüntülerinde 5 farklı ölçüt bulunmaktadır. Bunlar: Yersel(uzaysal-mekansal) çözünürlük, radyometrik çözünürlük, spektral çözünürlük, temporal çözünürlük ve şerit genişliği ve görüntünün kapsadığı alandır. Yersel çözünürlük, görüntüye ait her bir pikselin kenar uzunluğunun yersel karşılığının kaç m. yada cm.ye geldiğini belirtmektedir. Radyometrik çözünürlük ise renk derinliğini göstermektedir. (8bit, 16bit) Spektral çözünürlük ise spektrumun kaç ayrı bölgesinden algılama yapıldığıdır. Bunlara spektral band / kanal ismi verilmektedir. Temporal çözünürlük ise uydunun aynı bölgeden geçiş sıklığını belirtmektedir. Şerit genişliği (swath width) ise uydunun bir geçişte taradığı alanın genişliğidir.

Soru7: Landsat SLC-Off modu ne anlama geliyor?


Cevap: Landsat 7 ETM uydusundan 2003 yılından sonra alınan görüntüler üzerinde bazı sorunlarla karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu bozuk kısımlar eski tarihli görüntülerle tamamlanarak üretilen veriler SLC-Off görüntüler olarak adlandırılmıştır.

Soru8: SRTM verileri nedir?

Cevap: SRTM, "Shuttle Radar Topographic Mission" kısaltması olup dünya etrafında uzay mekiğine yerleştirilen radar sensöründen elde edilmiş sayısal yükseklik modeli verisine verilen isimdir. 3-arc (90m.) ve 1-arc (30m) olarak 2 çeşidi mevcut olup 3arc verileri ücretsiz olarak internet üzerinden indirebilirsiniz.

Soru9: Gece çekimleri için ne tür uydular düşünebiliriz?

Cevap: Gece çekimleri için radar verilerinin kullanılması büyük tercih sebebidir.