Yazılımlar

Anasayfa» Sistem» ASD Spektrometreler» Yazılımlar
Çeşitler Aksesuarlar Yazılımlar

FieldSpec İkili Veri Toplama Yazılımı

FieldSpec® ikili veri toplama yazılım sistemi, dünyada en çok güvenilen portatif arazi spektrometrelerinin değerini daha ileriye taşımaktadır.  Yazılım, iki adet ASD FieldSpec spektrometreyi yakın eş zamanlı beyaz referans ve örnek hedef radyans spektrası toplamak üzere kablosuz olarak senkronize edip kalibre etmektedir. Sistem neredeyse zamana bağlı olarak gelişen atmosferik koşullar (hava şartları, nem farklılıkları)  ile ilişkili hataları ortadan kaldırır. Bu doğru spektra toplamak açısından en büyük zorluklardan birini aşmak anlamına gelmektedir.

 • FieldSpec ikili veri toplama yazılımı sistemi , geleneksel arazi spektral ölçümlerine radikal bir değişiklik sunmaktadır.
 • Atmosferik koşullar ve subjektik manüel referans ölçümleri  ile oluşan zaman farklarından oluşan hataları minimum seviyeye indirir.
 • Arazide veri  toplama fırsatlarını arttırır.
 • Güneş ışığı koşullarında toplanan verilerin kalitesinde görülmemiş bir düzeyde bir güven verir.
 • Güneş ışığı ile arazide spektral veri toplanması için bir kriter standartı belirler.
 • Goniometre araştırma ve çift yönlü reflektans çalışmaları için spektral toplama iş akışını kolaylaştırır.
 • Sensör kalibrasyonu ve doğrulama ölçümlerinde verimliliği ve doğruluğu  arttırır.

Atmosferik ortamların dinamik doğası arazide toplanan reflektans ölçümlerinin doğruluğuna etki eden en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hedef reflektans spektrumunun iki adet radyans ölçümünün oranlamasından elde edildiğini bilmek önemlidir. Bu ölçümler biri hedef diğeri de beyaz referans panelidir.Bu iki ölçüm ışık tutarlılığı, hatasız reflektans spektrumu oluşturmak açısından önemlidir.

Geleneksel ölçüm prosüdüründe, referans ölçümün sıklığı, zamanlaması, tutarlılığını ayarlamak manuel bir işlemdir. Atmosferik değişkenlik etkilerini minimize etmek açısından veri toplama ideal hava koşulları ile sınırlandırılmıştır. Bu sistem otomatik olarak beyaz referans ve hedef radyans ölçümü ile senkronize olarak değişken hava koşullarında manuel beyaz referans ölçümü için harcanılan zaman ve işlemi elimine etmenizi sağlamaktadır. 

Sistem Gereksinimleri:

Uyumlu cihazlar, FS4 serisi spektroayometreler ile FS3 serisi olupta seri numarası 16178 den büyük olan bütün modeller ile sistemi kullanabilirsiniz. Fakat bu ikili sistemde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, cihazlardan biri muhakkak FS4 serisi olmalıdır. Ayrıca spektrometrelerin aynı spektral çözünürlüğe sahip olması gerekmektedir.

Cihaz kontrol Gereksinimleri:

 • Microsoft 7 ve üstü
 • 32bit işletim sistemleri için 2GHZ veya üstü Intel işlemci
 • 64bit işletim sistemleri için 2.4GHZ veya üstü Intel işlemci
 • Minimum 2GB Ram-Daha fazlası tercih sebebi
 • FieldSpec ikili Veri Toplama yazılımı için 5GB alan
 • Örnek veri saklama için enaz 10GB alan
 • 1 adet USB 2.0 port
 • 1366x768 çözünürlüklü ekran kartı veya üstü- 24 bit (32bit tercih)
 • 10/100 Baz-T Eternet
 • Kablosuz Ağ Eternet-802.11g standart destekli
 • Opsiyonel Seri komünikasyon portu (RS-232 COM,)-GPS opsiyonel olarak kullanılacaksa

 

Gerekli Aksesuarlar:
Çift referans sabitleyici, Dalgaboyu kalibrasyon pakı, tripod,tripod cihaz askısı Indico Pro

Indico Pro, analitik sonuçlarınızı oluşturmaya, analiz etmeye,kaydetmeye ve yazdırmanızı sağlayan geniş kapsamlı bir veri elde etme aracıdır. Indico Pro, malzeme yeterliliği (sınıflandırma) ve ölçme (konsantrasyon) analizleri yanında aşağıda belirtilen uygulamaları, ASD LabSpec ve QualitySpec gibi endüstriyel bazlı analizörlerin yanında FieldSpec gibi cihazlarla uyumlu çalışacak şekilde yapılandırılmıştır:

• Diyetsel ve doğal ürünler için aktif madde ve ham malzeme testleri
• Odun yapıştırıcı, selülöz ve hemiselülöz dahil ağaç ve fiber özelliklerinin analizi
• Biyoyakıt, taneler ve yiyecek ürünlerinde lipid, protein ve yağ asidi analizleri
• Toprak içindeki mineral içeriğinin analizi

Indico Pro, ASD cihazı ile ölçülen bir örneğe ait spektral bilgiler ile birçok popüler kemometrik yazılım paketleriyle (GRAMS Suite, Unscrambler vb.) köprü görevi görmektedir. Ayrıca ASD’nin malzeme yeterliliği için kullanılan Rapid Classifier uygulaması da dahildir.

• Hızlı ve kolay veri oluşturulması
• Çoklu parametrelerin eşzamanlı ve gerçek zamanlı analizi
• Kolay kaydetme ve saklama ve her uygulama ile birleşik kalibrasyonların hatırlanması
• Kablosuz ağ ve GPS fonksiyonuRS3

ASD spectrometreler ile kullanılmak üzere yapılmış eternet ve kabloszo ağ desteği buluana bir uzaktan algılama veri oluşturma ve analiz yazılımıdır.  RS3, GPS uyumlu, kolay ayarları, rahat gezilebilen menüleriyle Windows uyumlu ileri seviye özellikleri yardımıyla kolay ve rahat bir şekilde veri toplanmasına aşağıda belirtilen uygulamalarda olanak sağlamaktadır:

• Atmosferik araştırmalar
• Ormancılık, ekoloji ve bitki fizyolojisi çalışmaları
• Spectroradyometrik kalibrasyonlar

ASD RS3 Windows uyumlu kullanıcı arayüzlü bir yazılım olup verilerin toplanması, Dn,reflektans,radyans ve irradyans spektraların gerçek zamanlı gösterilmesi, averaj alınması,saklanması üzerine kullanılmaktadır. PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) ve miktar yoğunluğu (QI) ön analizleri gibi ek özellikler radyans ve irradyans için gerekli opsiyonel radyometrik kalibrasyonlardır. PPFD ve QI ayrı olarak satılmaktadır.

RS3 yazılımı en doğru veriyi toplayabilmesi açısından gerçek zamanlı olarak ekranda ölçülen spektrayı göstermekte olup, kullanıcı için en optimum ölçüm ne ise onu kaydetmesine olanak vermektedir.

RS3 yazılımına ait bazı ek özellikler ve avantajlar:

• Eternet, kablosuz ve GPS uyumluluğu
• Yeni spektra ölçümü sırasında eşzamanlı arka planda beş spektraya kadar görme özelliği
• ViewSpec Pro ön analiz yazılımı dahil
• Doygunluk (Saturasyon) durumlarında bildirim yapma
• Reflektans ve transmiyon ölçümleri sırasında hem reflektans hemde örnek taramayı tek bir dosya içinde kaydetme böylece hem ham örneği hemde referans taramaları herzaman kurtarma özelliği ve daha ileriki analizlere veya veri düzeltimine imkan vermesi.

ViewSpec Pro yazılımı, menü bazlı yapısıyla ölçülen spektraları görmenize, çıktı almanıza, düzenlemenize, işlemenize olanak veren bir yazılımdır.GRAMS

Thermo Scientific, veri analizi, gösterim, tahmin ve raporlama için kapsamlı bir spektroskopi yazılımı sunmaktadır. Grams/Al, ileri seviye bir yazılım aracı olup rutinlerin analizi, veri karşılaştırılması ve gösterimi, bilimsel yazılımlarda bir endüstriyel standarta sahip herhangi bir veriyi kullanabilme özelliğine de sahip bir yazılımdır. 

 


TSG PRO

Maden yatağında TerraSpec 4 mineral analiz kullanıcılarına hızlı ve doğru bir şekilde anahtar mineralleri tespit etmesi konusunda yardımcı olmak üzere dizayn edilmiştir.

The Spectral Geologist (TSG) Pro mineral analiz yazılımı, TerraSpec 4 mineral analizi ile ölçtüğünüz yüksek kaliteli spektraları kullanarak kolay bir şekilde sınıflandırıp analiz etmektedir. Yazılım, kompleks verilerin sezgisel akış ve görsel sunumu yanında;

Çeşitli görsel seçenekler ile spektral verilerin ileri seviye görsel yorumlaması, 

Mineral özelliklerini belirlemek için binlerce spektrayı mineralojik endekse döndürebilme özelliği,

Otomatik mineral tayini için araçlar; örneğin The Spectral Assistance (TSA) ve Dışarıdan kullanıcı tarafından yüklenen (Aux) veriler ile karşılaştırma yapabilme fonksiyonu,

Karot loglarına ait büyük verilere ait mineralojinin gösterilmesi ve analiz edebilme özelliği,

Çukur yönünde veya kesitsel olarak sonuçlarının yorumlama ve görebilme özelliği,

Daha ileriki analizler için başka yazılımlarda da kullanabilmek amaçlı olarak kritik verilerin basit olarak dışa verilebilmesi.