Hiperspektral Uygulamalar

Anasayfa» Sistem» Hipers. Kameralar» Hiperspektral Uygulamalar

Hiperspektral ve Isıl Haritalama Uygulamaları

Yürütülen hiperspektral ve/veya ısıl araştırmalar veya toplanan veri ile ilgilenmeden, yüksek performanslı havadan kameraların kullanım çeşitlerinden sadece birkaçı bu sayfada yer almaktadır.

Kameralar için uygulamalar bir hayli çoktur ve çalışılan grup ve disipline göre çeşitlilik gösterir. Verilen proje için kullanılacak olan optik kamera ya da kameraların seçilmesi görüntülenecek yüzeyin genel yansıtım karakteristiklerine ve her bir spektral bölgenin ürün tipine göre farklı etkilere sahip olmasına bağlıdır.

ITRES’in Avantajları

• Geniş çaplı deneyim
• Bilgili ve güvenilir kadro
• Dünyanın önde gelen hassas ve doğruluklu görüntüleme sistemleri ve performansı
• Baştan sona hizmet ve süren destek
• Kapsamlı işleme ve analiz uzmanlığı

Hipersektral ve Termal Uygulama Alanları Örnekleri

TARIM

ÇEVRE

• Çıplak arazi, nem içeriği, büyüme aşaması
• Klorofil/Nitrojen içeriği, yaprak karartma pigmenti, LAI
• Hastalık ve stres haritalama
• Ürün türlerini nitelendirme
• Değişim saptama, istilacı türler
• Vahşi yaşam incelemeleri
• Çevresel değerlendirmeler
       

SU KALİTESİ

LIDAR, IFSAR

• Klorofil, toplam asılı haldeki katı madde
• Kirlilik varlığı ve yayılımı
• Isıl karışım
• Görüntü ortorektifikasyonu
• Veri görselleştirme/modelleme
• Hidroloji harita yapımı
       

ORMAN

SAVUNMA VE HEDEF BULMA

• Ürün sayımı
• Ağaç gövdesi sayımı/yoğunluğu/saçak kapanması
• Hastalık yönetimi/haritalama
• Yüzeyde ve gömülü mayın bulma
• Patlamamış madde (UXO)
       

SULAK ALAN HARİTALAMA

JEOLOJİ, MADENCİLİK, YAĞ VE GAZ ARAŞTIRMA

• Bentik kaplama/su altında yaşayan bitkiler
• Yakın kıyı bitki örtüsü haritalama, su yosunları
• Kara/Su arayüzü
• Boru hattı haritalama
• Gömülü boru hattı çizimi /boru hattı sızıntısı
• Mineral bileşimi
• Stratigrafi, yapısal jeoloji
       

TERMAL ANOMALİLER

ACİL DURUM MÜDAHALESİ

• İnşaat/Altyapı ısı kaybı haritalama
• Yanmış kömür damarı haritalama
• Acil durum müdahalesi
• Volkanaloji – lav tepesi, akışı, jeotermal alanlar
• Kar ve buz çalışmaları

• Petrol sızıntısı haritalama
• Orman yangını ısıl haritalama
• Deniz/Kara araştırma ve kurtarma