Uçuş Planlama Esnekliği

Anasayfa» Sistem» Hipers. Kameralar» Uçuş Planlama Esnekliği
Tüm ITRES görüntüleme algılayıcı ürünleri uçuş planlamasında esnektir. Yalnız verinin ne zaman ve nerede toplanacağı değil, ayrıca verinin mekansal çözünürlüğünün ne olacağı da seçilebilmektedir. Uçuş yüksekliği, uçak hızı ya da çerçeve oranının değişimi, piksel çözünürlüğünü etkiler. Bu yüzden, farklı çevresel şartlar altında veri elde etmek için işlevsel esneklik sağlar.

Görünür yakın kızıl ötesi (VNIR) CASI algılayıcı ürünleri ile, bu algılayıcıları spektral olarak yapılandırmak için çeşitli spektral bant sayısı ve görüntüleme şerit genişliğine göre esnekliğe sahip olunmaktadır.

Algılayıcılar hakkında yaygın olarak sorulan soru, belirli bir algılayıcıdan beklenen veri çözünürlüğünün ne tür olduğudur. Hat boyunca tarayıcı (pushbroom) ile alınan görüntüler için, tüm ITRES algılayıcıları 2 boyutta piksel çözünürlüğü tanımlar: uçuş yönüne paralel olan hat boyunca (along-track) ve uçuş yönüne dik olan yatay hat (across-track)’tır. İki boyut da farklı uçuş planlamalarındaki değişikliklerden etkilenir.

Yatay hat (across-track) piksel çözünürlüğü, algılayıcının görüş alanı ve uçağın yerden olan uçuş yüksekliğinin bir fonksiyonudur.

Hat boyunca (along-track) piksel çözünürlüğü, uçak yer hızı ve algılayıcının entegrasyon zamanı (Integration time) (CASI ürünleri) veya çerçeve zamanının (Frame time) (SASI, TASI ve TABI) bir fonsiyonudur.

Çerçeve Zamanı ile Entegrasyon Zamanının Karşılaştırılması

Diğer algılayıcılar ile karşılaştırıldığında CASI algılayıcısının entegrasyon zamanı (Integration time) ve çerçeve zamanı (Frame time) kavramlarını nasıl ele aldığı önemlidir. CASI ile, okuma sistemi ve bulucu düzeninden dolayı, iki değerin aynı olduğu düşünülür. Entegrasyon zamanı (Integration time) kullanıcı tarafından programlanabilir. Entegrasyon zamanı (Integration time), verinin tek tarama kaydını ve okuma için gereken zamanı sunmaktadır; çünkü, CASI spektral yapılandırması programlanabilir, daha çok spektral bilgi kaydı, okuma ve kayıt için gereken sürenin daha uzun olması demektir.

Buna karşılık, çerçeve zamanı (Frame time) ve entegrasyon zamanı (Integration time) SASI, TASI ve TABI algılayıcı ürünlerinde ayrı değişkenler olarak ele alınır. Bunlar için, entegrasyon zamanı (Integration time) sinyal seviyesini etkilerken, çerçeve zamanı (Frame time) ve uçağın hızı hat boyunca (along-track) piksel çözünürlüğünü etkiler.

Çünkü, çerçeve zamanları (Frame time) algılayıcılar ile değişmez, algılayıcı operatörü hat boyunca elde edilen piksel boyutunu değiştirmek için yalnızca uçağın hızını dengelemeye ihtiyaç duyar.