Leica XPro


Dijital kameraların analog kameralarla aynı şekilde görüntü ürettikleri algısı vardır. Bu nedenle bazen analog fotogrametrik verileri işlemeden dijital kamera veri iş akışına geçişin kolay ve düzgün olacağı düşünülürken, iş akışını yazılım yardımıyla  uyarlamanın önemli ölçüde yeni baştan öğrenmeye ihtiyac olması düşünülüyordu. Hem çerçeve hem de lineer sensörü iş akışını kullanan müşterilerin son raporları, bu algıların yanlış olduğunu kanıtlamaktadır!
Geniş formatlı çerçeve sensörü konfigürasyonları çoklu sensör başlıkları kullanırlar. Son kullanıcı verisi oluşturmak için, sisteme özgü parametrelerin kompanzasyonu, çoklu başlık yama yapısı verilerinin birlikte kaydedilmesi ve sözde "sanal çerçevelerin" eklenmesi gibi birkaç ilave işlem aşaması gerekmektedir.

Karşılatırmak gerekirse, Leica XPro yazılımı, geleneksel analog veri işleme ile aşina olanlar için uygulama yapmak ve kullanımı kolay bir yazılımdır. En önemlisi ise , en iyi sonuçları üretmesidir.

Performans göstergeleri:

1.Veri kalitesi düzenlemesi
1. Veri kalitesini yönetin
Kalite kontrol araçları ile veri işlemenin en erken aşamalarında başarılı bir veri yakalama misyonu gerçekleştirilebilir.
Veri indirmeden ortofoto ya kadar düzenli bir iş akışı sağlanması

2. Doğruluk ekle
NovAtel SPAN Atalet Konum ve Tutum Sistemi ile direkt jeoreferanslama sağlanır ve veri üçgenleme ile daha da geliştirilir.
Leica XPronun veri üçgenleme adımı "kara kutu" seviyesine göre basitleştirildi
Uçuş hızında veri teslimi
Stereo görüntülenebilir görüntüler veya yüksek çözünürlüklü ortofotolar için - Leica XPro  hızlı bir şekilde sunmak üzere tasarlanmıştır.
Ürünler çok çeşitli dijital fotogrametri yazılım paketleri ile daha fazla kullanım için hazırdır
Kazanılacak daha fazla maç
Leica XPro DSM piksel eşleştirme modülü, ADS görüntülerinden yüksek yoğunluklu yüzey modelleri sunar.
Leica XPro DSM bilgi bulutları şunlardır:
Piksel seviyesi doğruluğu ile
Üçgen görüntü yönüne uydurma% 100
Temiz ve güvenilir eşleştirme kalitesinden
RGB ve FCIR renkli
Bitki örtüsü sınıflandırması
Dağıtılmış işlemeyi destekleyen ölçeklenebilir uyumlu ortamdan
Ürünler çok çeşitli dijital fotogrametri yazılım paketleri ile daha ileriki kullanım içinde hazırdır
Daha fazla eşleme yapabilme
Leica XPro DSM piksel eşleştirme modülü, ADS görüntülerinden yüksek yoğunluklu yüzey modelleri sunar.
Leica XPro DSM bilgi bulutları:
Piksel seviyesinde doğruluk
Üçgenlenmiş görüntü yönüne % 100 uyum
Temiz ve güvenilir eşleştirme kalitesi
RGB ve FCIR renkli
Bitki örtüsü sınıflandırması
Dağıtılmış işlem seviyelerini destekleyen ölçeklenebilir ortam