Hassas Geocor Sistemi

Sistem» Hipers. Kameralar» Destekleyici Ürünler» Hassas Geocor Sistemi

Görüntülerin Haritalara Dönüştürülmesi

ITRES standart işleme zincirinde son program akışı olarak, Geocor, algılayıcı görüntü verilerini seçilen bir koordinat sistemi (Örneğin, UTM) ile çakıştırarak geometrik olarak düzeltmektedir.

Geocor, algılayıcı işlemi süresince edinilen 3 veri toplamaktadır:
• ITRES algılayıcısından görüntü verisi
• Konum (Heading (Z ekseninde dönme), Pitch (X ekseninde dönme) ve Roll (Y ekseninde dönme) verisi
• Konum (X, Y, Z) verisi
Son söylenen iki veri, navigasyon verisi olarak adlandırılmaktadır ve hassas GPS/IMU ile temin edilmektedir. Ayrıca, görüntünün konumsal doğruluğunu arttırmak için, Geocor, Lidar veya Ifsar Sayısal yükseklik modelleri (DEM) ve algılayıcı sıra düzeltmeleri ile birleşmiştir.

Işın Dengelemesi Girişi

Çoklu algılayıcılar (görüntüleme algılayıcıları, GPS anteni veya IMU) uçaklara yerleştirilmektedir. Her algılayıcı arasında lineer ve açısal offsetlerle ilgili donanım ölçülür ve “PushBroom Scanner BUNDle Adjustment program (pbsbund)” kullanılarak düzeltilir. Program, geometrik kalibrasyon sitesinden elde edilen görüntü üzerinde işlem yapar. PushBroom Scanner BUNDle Adjustment program (pbsbund), gelecek veri setlerinden navigasyon verisini düzeltmek için kullanılan katsayılar üretmektedir. Özel yer kontrol noktaları ve bağlama noktaları kullanmadan, sonuç görüntüsünün var olan konum doğruluğunun iyileştirilmesi ile sonuçlanır.

Geocor Algılayıcı Uyumluluğu

Geocor tüm ITRES algılayıcılarından (CASI, SASI, MASI, TASI ve TABI) elde edilen veriler ile çalışabilmektedir.

Coğrafi Referanslama (Georeferencing) Doğruluğu

Geocor kullanarak ITRES algılayıcılarından işlenen veri setlerinin coğrafi referanslama doğruluğunun değerlendirmesi, NOAA’nın da içinde bulunduğu bağımsız 3. grup tarafından yapılmaktadır. Bunlar, Lidar esaslı sayısal yükseklik modeli (DEM) ve ışın dengelemesi birleştiği zaman, 1 m piksel için +/- 1 pikselin RMS hatasını göstermektedir. Sayısal yükseklik modelinin (DEM) çözünürlüğü ve doğruluğu ve navigasyon verisinin kalitesi konum doğruluğu üzerinde en büyük etkiyi sağlamaktadır.

Geocor’un Özellikleri

• 16 bit görüntüleme, işaretsiz tamsayı (unsigned integer), BIP format, BSQ, BIL (ENVI, PCI & ERDAS Imagine ile uyumlu)
• (Isıl görüntüler için) 32 bit kayan (float) veya 16 bit işaretli (signed), BIP format, BSQ, BIL (ENVI, PCI * ERDAS Imagine ile uyumlu)
• Mozaikleme süresince nadir dışındaki görüşlerde açı etkilerini azaltmak için nadir seçeneğini minimuma indirmek
• Mevcut olan UTM, 3TM, British National Grid ve State Plane koordinat sistemlerini ve diğer koordinat sistemlerini desteklemektedir.
• NAD83 veya WGS84’ten başka datumları ve Transverse Mercator (TM)’den başka harita projeksiyonlarını desteklemektedir.