Gerçek Zamanlı Veri İşleme Sistemi

Sistem» Hipers. Kameralar» Destekleyici Ürünler» Gerçek Zamanlı Veri İşleme Sistemi

Ham, Yedek ve İşlenmiş Veri Yere İnmeden Elinizde

Gerçek zamanlı işleme sistemi (RTPS), ITRES algılayıcıları için, gerçek zamanlı işleme/analiz ve yedekleme olanağı sağlamaktadır. Bunu çalışma sonrası zamanı kaydetmek, veriye daha hızlı ulaşmaya izin vermek ve ürünleri elde etmek için yapmaktadır.

Başlangıç Noktası ve Gerçek Zamanlı Analiz

Gerçek zamanlı işleme sistemi (RTPS), Defense Research & Development Canada (DRDC) tarafından yürütülen mayın bulma araştırmasından meydana gelmiştir. 2000 yılında, kavram testinin ispatı, hiperspektral CASI verisinin ve gerçek zamanlı yeni algoritmaların kullanılmasıyla ayrım analizinin yapılabileceği gösterilmiştir.

Gerçek zamanlı işleme sistemi (RTPS), gerçek zamanlı, uçaktan, hiperspektral VNIR (Görünür yakın kızıl ötesi), SWIR (Kısa dalga kızıl ötesi) ve/veya ısıl görüntüden faydalanarak, bu imkanları ticari kitleye getiren ilk sistemdir.

Gerçek zamanlı işleme sistemi (RTPS), Windows™ esaslı veri toplama yazılımı ile bütünleştirilmiştir. Bu, gerçek zamanlı izleme/algılayıcı sağlamlık değerlerinin analizi, ILS verisi ve ApplAnix POS AV™’den GPS/PPS verisi özelliklerini taşımaktadır.

Gerçek Zamanlı İşleme Sistemi (RTPS) Uyumluluğu

CASI, SASI, TASI, TABI gibi tüm ITRES kameraları ile çalışmaktadır.

İşlenmiş Görüntü ve Yedekleme

Ham görüntü kayıt edildiği zaman, bir kopyası otomatik radyometrik olarak düzeltilir ve değiştirilebilir sürücüye kaydedilir. Bu 16 bit’lik görüntü, spektral radyans birimleri ve gerçek zamanlı analiz ya da orto düzeltme için kalibre edilmiştir. Ham verinin eş zamanlı yedeklemesi, kayıplara karşı korumak için ayrı bir FireWire™ disk’e yapılmaktadır.

Otomatik İzleme: Gerçek Zamanlı Sistem Durum Uyarısı

Algılayıcı kontrolör yazılım özellikleri, “ışıklar” durumu olarak hizmete sunulmuştur. Bu görsel olarak, gerçek zamanlı işleme sistemi (RTPS) durumu, gelen veri akışı ve tolerans dışı algılayıcı