EMI Testi

Elektromanyetik Enterferans Sertifika Testi

ITRES, algılayıcı ürünleri için elektromanyetik enterferans sertifikası sunmaktadır.

Tanımlama
• Talep üzerine, algılayıcı sistemleri, DO-160 kurulum ve programa bağlı olarak 3. grup elektromanyetik enterferans testini olur.
• İşlevsel konumdayken algılayıcıların örnek testi şunları içermektedir:
   » 2 MHz’den 30 MHz’e, düşey polarizasyon
   » 30 MHz’den 200 MHz’e, yatay polarizasyon
   » 30 MHz’den 200 MHz’e, düşey polarizasyon
   » 200 MHz’den 1000 MHz’e, yatay polarizasyon
   » 200 MHz’den 1000 MHz’e, düşey polarizasyon
   » 1000 MHz’den 6000 MHz’e, yatay polarizasyon
   » 1000 MHz’den 6000 MHz’e, düşey polarizasyon
• Yeni algılayıcı alımları için test prosedürünü yapılandırmak amacıyla kullanılan EMI test kriterlerini tanımlamak için ITRES yardımcı olmaktadır.