CARTOSAT-2

Anasayfa» Sistem » Uydu Görüntüleri » CARTOSAT-2

Cartosat 2 Hint Uzaktan Algılama Uydu Serisinin (IRS) on ikinci üyesi olarak serinin halen kullanımda olan diğer 6 üyesine (IRS1C, IRS1D, OCEANSAT1, TES, RESOURCESAT, CARTOSAT1) katılmıştır.

Cartosat 2 635km yükseklikte ekvatora 97,92 derecelik bir eğimle Sun Synchronous yörüngesinde yer almaktadır. Bu uydu 1 metreden daha düşük çözünürlüklü ve 9.6 km çerçeve genişlikli görüntüler sağlayabilen tek bir pankromatik (siyah-beyaz) kamera taşır. Kamera uydunun izlediği yol dogrultusunda 45 dereceye kadar döndürülebilir. Cartosat 2 den elde edilen veriler kadastro, kentsel ve yerel altyapı çalışmaları, yer bilgi sistemleri (LIS) ve coğrafik bilgi sistemleri (GIS) gibi kartoğrafik uygulamalarda kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için :http://www.isro.org/Spacecraft/cartosat-2-0


Across track eğilme açısı
+/-45 derece
Along track eğilme açısı
+/-45 derece
Yersel çözünürlük
<1 m
Çerçeve Genişliği
9.6 km
Radyometrik Çözünürlük
10 bit
Spektral Aralık
500-850 nm
CCD Işınımları (ışınım sayısı * element sayısı)

1 * 12000