DEIMOS-1

DEIMOS-1 uydusu, SSTL-100 platformunda SSTL tarafında dizayn edilmiş ve 29 Temmuz 2009 tarihinde Baikonur Üssü(Kazakistan) fırlatılmıştır. DEIMOS-1 DMI tarafından işletiliyor olup, tüm dünyayı kapsayan orta çözünürlüklü veri için yeni bir kaynak durumundadırlar.

DEIMOS-1, 22m. yersel çözünürlüğe sahip 600 km. çerçeve genişliğinde multispektral veri sağlamaktadır. Veriler standart olarak 3 seviyede sağlanmakta olup, istenildiği taktirde ham veri olarakta verilebilmektedir. DEIMOS-1 geniş bir arşive sahip olup, önceliklik programlama yapılabilmesine imkan vermektedir.

• Modlar ve Çözünürlük: -22m (GSD)

Spektral Bantlar:
NIR: 0.77-0.90um
Kırmızı: 0.63-0.69
Yeşil: 0.52-0.60

• Çerçeve genişliği: 600km. (8 veya 10bit)
• Yeniden ziyaret Süresi: 2-3 gün
• Nadirde görme açıları: 12 dereceye kadar

Daha fazla bilgi için : http://www.astrium-geo.com/en/84-deimos-1-optical-satellite-imagery


Platform: MicroSat-100 bus
Sensörler: SLIM-6: 6 kanallı CCD
Yörünge: 680 km
Ağırlık: 110 kg (mikro uydu)
Boyutlar: 63.2 cm x 63.2 cm x 108.5 cm
Yörüngesel Periyodu: 1 s 37 dak 56 san.
En alçak: ≈ 642 km
En yüksek nokta: ≈ 680 km
Eğim açısı: ≈ 98.13 degrees
LTAN: 10:30 UTC
Yörünge Tipi: Polar, güneş senkronize
Çerçeve: 600 km (8 veya 10 bit)
Excentricity: 0.002
Veri Saklama Kapasitesi: 8 GB
Bakış Yönü:
Nadir
Radyometrik çözünürlük: 8 bit : 0-255 / 10 bit : 0-1023

 Tarımcılık Sektörü

• Su Planlama Desteği
• Yeraltı suyu çıkışlarının İzlenmesi 
• Kuraklıkların izlenmesi ve Değerlendirilmesi
• Dolu ve Donma Zararlarının Değerlendirilmesi
• Ürün Durumları -Kuantatif analiz-

Ormancılık Sektörü

• Zirai Koşullarına bağlı olarak Tehlike Analizi
• Yangınların Tespiti ve İzlenmesi
• Orman Hastalıkları İzlenmesi
• Orman Sınırlarının Tahmini

Çevresel Uygulamalar

• Arazi Kullanımı ve kapsamı haritaları
• Petrol Dökülme ve kirliliği tespiti ve izlenmesi
• Sel alanlarının Haritalanması
• Kar Kapsam Değerlendirmeleri
• Su Kalitesi

Afet Yönetimi 

• Afet öncesi ve Sonrası İzlenmesi