Applanix POS AV Sistemi

Sistem» Hipers. Kameralar» Destekleyici Ürünler» Applanix POS AV Sistemi
POS AV (Position Orientation System-Konum Yönlendirme Sistemi), havadan algılayıcı verilerin direkt olarak coğrafi referanslanması (georeferencing) için özel olarak dizayn edilen yazılım ve donanım sistemidir. Eylemsizlik (inertial) teknolojisi ile hassas GPS entegrasyonu ile birlikte, POS AV, coğrafi projelerin daha ekonomik, etkili ve verimli olarak tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Applanix’in uzmanları ve teknolojik yenilikler tarafından desteklenen, POS AV, hava kameraları, lazer tarayıcılar, görüntüleme algılayıcıları, yapay açıklıklı radar (SAR) ve Lidar teknolojisi için tasarlanmıştır.

Ayrıca, POS AV, uçuş yönetim sistemi (POSTrack) ile entegre edilmiş olarak mevcuttur. POSTrack, tamamen entegre edilmiş, gerçek zamanlı coğrafi referanslanmış (georeferencing) uçuş yönetim sistemidir. Hava ölçmelerinin gerçekleştirilmesi ve hazırlanması ile ilgili maliyeti azaltmak amacıyla, POSTrack iş planlamasını ve işlevsel iş yükünü minimuma indirmektedir. Özel olarak geliştirilmiş yazılım ve donanım araçlarının birleşiminin kullanımıyla sistem, hava ölçümlerini ve uzaktan algılama uygulamalarını kolaylaştırmak için gerekli olan işlevsellikle her iki teknolojiyi birleştirmektedir.

Avantajları

• Direkt olarak coğrafi referanslama (Georeferencing) kullanarak, algılayıcının dış yöneltme parametrelerinin yer aldığı, hassas gerçek zamanlı ve iş sonrası çözümler sağlamaktadır.
• Hava triyangülasyonu ve tüm yer kontrol ölçmeleri (yalnızca kalite kontrolü için kontrol noktaları (check points) gereklidir) için gerekenleri elimine etmektedir.
• İş akışını ve kalite kontrol işlemini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.
• Var olan sayısal yükseklik modelini (DEM) kullanarak, tek görüntü ortorektifikasyonu ve stereo model harita yapılmasına olanak sağlar.
• Arttırılmış doğruluk ile, klasik hava harita yapım uygulamalarında verimi arttırmaktadır.
• Dijital kameralar, film kameraları, Lidar sistemleri, SAR sistemleri ve dijital tarayıcılar ile kolaylıkla entegrasyon sağlamaktadır.
• Yer kontrolünün uygun olmadığı yerlerde, yaşanması zor çevrelere ve hızlı yanıt uygulamalarına uygundur.

Bileşenleri

• PCS: POS bilgisayar sistemi. Sağlamlaştırılmış, düşük güçlü, hafif, küçük biçimli, yerleşik günlük (built-in logging). Son model GPS alıcısı içermektedir.
• IMU: Inertial Measurement Unit. Sağlamlaştırılmış, gelişmiş, küçük biçimli, hafif ve yüksek ölçüm oranları.
• POSPac: Post-processing software bundle. Taşıyıcı faz DGPS işleme (Carrier Phase DGPS processing) içermektedir. Inertial/GPS işleme ve dış yöneltme için isteğe bağlı fotogrametri araçları, IMU yönlendirme kalibrasyonu ve kalite kontrolü.
• İsteğe bağlı Track’air Flight Management System ile entegre olan: görev planı, pilot ekranı ve POS AV ve maksimum iş otomasyonu ve işlevsel verimlilik için algılayıcı kontrolü