CASI 1500

Hiperspektral Kamera

CASI-1500, görünür yakın kızıl ötesi (VNIR) algılayıcıdır. Görüş alanı boyunca 1500 piksel sunmaktadır, tek geçişle çok geniş alanı görüntüleme olanağı sağlamaktadır ya da standart sabit kanatlı uçak kullanımıyla 25 cm’e kadar mekansal çözünürlük elde edilmektedir.

ITRES bu kamerayı özel algılayıcı düzeninde vermektedir. Ek olarak, tüm spektrum boyunda yüksek hassasiyet ve keskin odak sağlayan özel optikleri vermektedir. CASI-1500 ile düşük ışık şartları altında çalışarak güzel görüntüler elde edilebilir. Diğer hipekspektral görünür yakın kızıl ötesi (VNIR) algılayıcılar ile mümkün olmayan projeler basitçe yapılabilir.

Tüm algılayıcı ürünler, Windows kullanıcı arayüzünde paylaşılmaktadır.

Özellikler

• Hat boyunca etkin 1500 piksel
• Kırılımı sınırlı optikler (Odak boyunca yardımcı piksel düzeni)
• Tamamen kalibre edilmiş sistem, spektral radyans değerlerinde veri sağlar (µWcm-2sr-1nm-1)
• 670 nm spektral aralığında serbest, 380 nm ve 1050 nm arasında ayarlanabilir
• Geniş aralığa uygun olan uygulamalar için spektral programlanabilirlik
• Yüksek mekansal (25 cm’den 1.5 m’ye kadar) ve spektral çözünürlük (<3.5 nm FWHM)
• Geometrik düzeltme ve ortorektifikasyon yapabilme yeteneği, Lidar Ifsar ve USGS Sayısal yükseklik modellerini (DEM) kabul eder
• GPS ile entegrasyon ve hassas konum haritalaması (INS/GPS) için yüksek doğruluklu yükseklik algılayıcıları
• Sabitleştirilmiş ayaklık seçeneği