TASI 600

Hat Boyunca Tarayıcı Hiperspektral Isıl Algılayıcı Sistem

Ticari olarak mevcut olan havadan kullanım için özel olarak dizayn edilmiş hat boyunca tarayıcı hiperspektral ısıl algılayıcı sistemi TASI-600’dür.

32 ya da 64 spektral bant düzeni ile 8’den 11.5 mikrona kadar spektral aralığı ve 600 pikseli mevcuttur. Maden araştırma, jeofiziksel harita yapımı ve mayın, teçhizat bulma gibi pek çok önemli uygulama alanları için uygundur.

TASI-600, 2 önemli açıdan diğer ısıl algılayıcılardan farklılık gösterir:
1. TASI-600, harita yapım algılayısıdır; bu nedenle, ısıl görüntüdeki her piksel bir yükseklik değeri ve coğrafi koordinatlar ile tanımlanır.
2. TASI-600 hiperspektraldir. Tüm ısıl spektrumu kaplayan gri seviyeli görüntü sunmak yerine, TASI, 32 spektral bant sağlar; bu nedenle, ısıl görüntü çok renkte görülebilmektedir.

TASI ile, yalnız relatif sıcaklık ölçmeleri almak yerine, mutlak sıcaklıklar ve yayımlılık değerleri belirlenebilmektedir. Ayrıca, toprak sınıfları, metal, plastik, kaya türleri ve diğer insan yapımı materyaller tanımlanabilir. Ve, ısıl ışınım düşük yoğunluklu materyaller ile görünür; bu nedenle,TASI ince yer tabakalarını ve bitki örtüsünün görülmesini mümkün kılar.

Şu anda, çeşitli şartlar altında toprağa gömülü mayınları tespit etmek ve tanımlamak için bir uygulama geliştirilmektedir.

TASI algılayıcısı, SASI-600 ve CASI-1500 gibi benzer optik teknolojiden yararlanır. Bu, mükemmel odaklanma ve tüm spektral bantlar için %90 foton enerjide 1 pikselden daha küçük optik nokta boyutu sağlamaktadır.

  • Spektral Aralık:8-11.5 um
  • Spektral Örnekleme: 32 her 32nm aralıkta
  • Diyafram: F/1.5
  • Dinamik Aralık:14bit
  • Veri Hızı: (MB/SN): 13.25