SASI-1000A

256 KANAL, GENİŞ GÖRÜNTÜLEME DİZİNLİ HİPERSPEKTRAL SWIR GÖRÜNTÜLEYİCİ

 • Havadan Hiperspektral SWIR Görüntüleyici (0.95 - 2.5 mikron, 1500nm lik Serbest Spektral Aralık)
 • 256 Spektral Kanal -- 40 ° FOV, 1000 Mekansal Görüntüleme Pikselleri
 • Dahili Düşük Sıcaklık - Düşük Gürültü, Yüksek SNR
 • Sürekli VNIR - SWIR Kapsamı (CASI-1500H ile birlikte)
 • Özel kırınım sınırlı, yüksek performanslı optikler

Uygulama Alanları:

 • Hedef Tespiti ve Sentetik Malzemelerin Haritalanması Sınıflandırılması

 • Jeolojik Keşif

 • Bitki Örtüsü

 • Su Kirliliği Varlığı

 • Koridor Haritalaması

 • Mineral Bileşimi